RSS-feeds

Blijf op de hoogte met onze RSS-feeds.

 SalfTrans Website (binnenkort beschikbaar)
 RSS-feed naar onze Oversetter-blog


Aanbevelenswaardige conferenties

Er zijn talrijke interessante conferenties en workshops, die beslist de moeite waard zijn. Hier volgt een overzicht van wat er op de agenda staat:

Institute of Translation and Interpreting: Sustainability in translation
London, Engeland: 16-17 Mai 2009  

 

Een white paper over lokalisatie, van de experts bij SalfTrans
Uw softwareapplicatie, Help-systeem en documentatie lokaliseren

Deze white paper omschrijft hoe wij te werk gaan wanneer het bij uw product of applicatie behorende materiaal vanuit een bepaalde taal in een of meerdere buitenlandse talen vertaald wordt.

Wat moet er gelokaliseerd worden?

De softwareapplicaties en bijbehorende materialen die onze klanten in andere talen willen laten vertalen, bestaan meestal uit de volgende componenten:

  • De softwareapplicatie (dit kan een printerstuurprogramma zijn, een laboratoriumanalysesysteem, of het stuurprogramma voor een materiaalverwerkingssysteem)
  • Het Help-systeem
  • Een of meerdere handleidingen
  • Een installatieprogramma (vaak geschreven met InstallShield of een soortgelijke applicatie)

Overzicht van de aanbevolen lokalisatieworkflow

  • De software lokaliseren
  • Het installatieprogramma lokaliseren
  • Screenshots maken van de gelokaliseerde schermen, die in de vertaalde versies van het Help-systeem en de handleidingen worden gebruikt
  • Het Help-systeem en de handleidingen vertalen
  • En tot slot de DTP voor de handleidingen in elke taal

Aanbevolen lokalisatieworkflow in detail

Laten we de aanbevolen lokalisatieworkflow eens onder de loep nemen.

De software lokaliseren

Nog niet zo lang geleden betekende softwarelokalisatie dat u uw bronbestanden aan het vertaalbureau moest overhandigen. Tegenwoordig kunnen vakkundige, gespecialiseerde vertaalbureaus, die over moderne lokalisatietools zoals Passolo of Alchemy Catalyst en de juiste bekwaamheden, hulpmiddelen en knowhow beschikken, met een gecompileerde build werken. Dus u hoeft uw broncode niet vrij te geven. U geeft ons gewoon dll's of exe's en wij gebruiken onze expertise en gespecialiseerde lokalisatietools om de gebruikersinterface te lokaliseren. Vervolgens vertalen we alle strings in de menu's, dialoogvensters en andere elementen die de gebruiker ziet. We vertalen echter niet zomaar de woorden. We vertalen ze zo, dat ze op de juiste manier in de context passen (een van de voordelen van moderne lokalisatietools is, dat al onze vertalers elke string in context kunnen zien). Zo kunnen we ervoor zorgen dat de vertaalde tekst in de beschikbare ruimte past, en bepaalde elementen voorzichtig en zorgvuldig aan de langere tekst aanpassen. En dat is tamelijk vaak nodig. De Engelse opdracht Undo heet in het Nederlands bijvoorbeeld Ongedaan maken, van 4 naar 14 tekens! Tot slot leveren wij een gecompileerde build in de vereiste taal of talen af, die u direct op de kunt markt kunt brengen.

De logica van de workflow in deze white paper gaat altijd op, ongeacht of u uw applicaties ontwikkelt in Visual C++, in een .Net-omgeving of met gebruik van XLIFF. Het belangrijkste is, dat eerst de kernterminologie in de gebruikersinterface van de applicatie vertaald en goedgekeurd wordt, en dat pas dan het Help-systeem, de handleidingen en andere documentatie vertaald worden.

Het installatieprogramma lokaliseren

Het installatieprogramma is het eerste wat de gebruiker ziet wanneer hij uw software gaat installeren, dus het is belangrijk dat dit een goede indruk maakt. Wij werken met u samen om te verzekeren dat u de juiste oplossing krijgt; of dit nu gelokaliseerde strings zijn met de tekst "Klik hier om de software te installeren" in de verschillende talen, of een volledig gelokaliseerd welkomstscherm in één taal indien u verschillende cd's naar verschillende landen levert.

De gelokaliseerde schermen vastleggen en beheren

In de meeste handleidingen en Help-systemen worden screenshots gebruikt om voorbeelden te illustreren. Als uw software wordt vertaald, moet voor elke taal een set screenshots worden gemaakt. Hier is de beste benadering, deze screenshots voor elke taal extern in hun eigen map op te slaan, waarbij voor elke doeltaal dezelfde bestandnamen worde gebruikt. Wanneer voor elke taal een aparte map wordt gebruikt, kunnen de vertaalde screenshots zonder extra tijd of kosten in het gelokaliseerde Help-systeem of de vertaalde handleiding worden ingevoegd.

Voor sommige applicaties moeten de screenshots worden vastgelegd op een computer waarop een buitenlandstalige versie van het besturingssysteem draait (daarvoor hebben we bijvoorbeeld de Italiaanse versie van Windows XP of Vista nodig), zodat alle programma-elementen in de screenshots in de doeltaal worden weergegeven.

Het Help-systeem en de handleidingen vertalen

Bij het vertalen van het Help-systeem en de handleidingen is consistentie van essentieel belang. U moet ervan op aan kunnen dat wat er in de Franse handleiding staat, precies overeenkomt met wat de Franse gebruikers op hun scherm zien.

Wij garanderen deze consistentie door de strings van de gebruikersinterface die we tijdens het lokaliseren van uw softwareapplicatie hebben vertaald, in een vertaalgeheugen (een translation memory) op te slaan. Hiervoor gebruiken we verschillende systemen, die elk hun eigen sterke kanten hebben. De belangrijkste vertaaltools die wij gebruiken zijn Trados TagEditor, MemoQ en Déjà Vu. Dit is echter een zich snel ontwikkelende markt en onze technische experts evalueren daarom doorlopend nieuwe tools. Omdat vertaalgeheugens op zinniveau werken, importeren we de strings van de gebruikersinterface in een tweetalig glossarium, dat onze vertalers tijdens hun werk proactief ondersteunt. Dit alles verzekert u van nog betere consistentie.

Om de consistentie verder te verhogen, is het raadzaam om na het lokaliseren van de softwareapplicatie eerst een kwaliteitscontrole uit te voeren en pas dan de screenshots te maken en aan de vertaling van de documentatie te beginnen. Zo kan met uw feedback rekening worden gehouden zonder dat dit later kosten voor extra werk met zich meebrengt. Als uw plaatselijke kantoor of distributeur de gelokaliseerde versie van uw softwareproduct moet beoordelen, dan is het verstandig om dat op dit punt te doen. Op die manier is de softwarelokalisatie afgerond voordat de screenshots worden gemaakt en voordat het Help-systeem en de handleidingen worden vertaald. Zelfs de kleinste stilistische wijzigingen waar uw Duitse kantoor of Nederlandse distributeur om vraagt, kunnen dan probleemloos en kosteneffectief worden doorgevoerd.

Desktoppublishing / paginalay-out

Voor de meeste klanten is het belangrijk dat de vertaalde handleidingen pagina voor pagina met de oorspronkelijke versie van de handleiding overeenkomen. Als uw supportteam bijvoorbeeld moet kunnen zeggen "U vindt die informatie op bladzijde 68 van de gebruikershandleiding", dan is dat een belangrijk punt van overweging. Wij staan altijd klaar met advies over ontwerp en lay-out, en helpen u de kosten van de laatste DTP-fase in elke taal zo laag mogelijk te houden.

SalfTrans is een zeer ervaren technisch vertaalbureau dat zich specialiseert in het verzorgen van nauwkeurige, consistente vertalingen van gebruikershandleidingen, handboeken, Help-systemen en websites. Wij hebben uitgebreide ervaring met de meeste talencombinaties. Ons bedrijf werd in 1986 opgericht en biedt u het voordeel van ruim twintig jaar ervaring in het end-to-end beheer van meertalige lokalisatieprojecten, waarbij wij onder meer de vertaling en DTP verzorgen. U bent van harte welkom op ons kantoor nabij Manchester Airport, waar wij uw behoeften op het gebied van technische vertalingen en meertalige documentatie persoonlijk met u kunnen bespreken. Vanzelfsprekend zijn wij ook bereid u op uw eigen kantoor te bezoeken.

Salford Translations Limited

66 Lower Hillgate, Stockport SK1 3AL, Engeland

Tel:
+44 161 968 7100    
Fax:
+44 161 968 7109    
Email:

Klik hier voor een kaart en routebeschrijving